叶路钤贺新凉(寿吴枧郡)古诗原文_翻译注释_鉴赏和创作背景_拼音繁体版-博仝文学网 

贺新凉(寿吴枧郡)

作者:叶路钤 朝代:宋代
贺新凉(寿吴枧郡)原文
共审挽七日之书云,西方生妙喜佛;占四明之福地,南极现老人星。人歌海沂之康,天锡河沙之算。太守与我同理,已传趣诏之音;丈夫何以假为,宁看即真之拜。某方忻御李,幸际生申。敬翻贺新凉之腔,虔致归朝欢之祝。
伛指循良吏。祗吴公、传不书名,一人而已。彷佛三生来展骥。就种棠阴千里。又还是、治平为最。绣线渐添红日影,恰挽前、七日冬书至。吾道长,佛出世。
公清但酌螺川水。屏星躔次吴头,极星先比。节谊家声香国史。中有千秋生意。宜衮衮、公侯昌炽。充育登庸元有样,况甬东、一脉山东气。珠峰畔,又呈端。
贺新凉(寿吴枧郡)拼音解读
gòng shěn wǎn qī rì zhī shū yún ,xī fāng shēng miào xǐ fó ;zhàn sì míng zhī fú dì ,nán jí xiàn lǎo rén xīng 。rén gē hǎi yí zhī kāng ,tiān xī hé shā zhī suàn 。tài shǒu yǔ wǒ tóng lǐ ,yǐ chuán qù zhào zhī yīn ;zhàng fū hé yǐ jiǎ wéi ,níng kàn jí zhēn zhī bài 。mǒu fāng xīn yù lǐ ,xìng jì shēng shēn 。jìng fān hè xīn liáng zhī qiāng ,qián zhì guī cháo huān zhī zhù 。
yǔ zhǐ xún liáng lì 。zhī wú gōng 、chuán bú shū míng ,yī rén ér yǐ 。páng fó sān shēng lái zhǎn jì 。jiù zhǒng táng yīn qiān lǐ 。yòu hái shì 、zhì píng wéi zuì 。xiù xiàn jiàn tiān hóng rì yǐng ,qià wǎn qián 、qī rì dōng shū zhì 。wú dào zhǎng ,fó chū shì 。
gōng qīng dàn zhuó luó chuān shuǐ 。píng xīng chán cì wú tóu ,jí xīng xiān bǐ 。jiē yì jiā shēng xiāng guó shǐ 。zhōng yǒu qiān qiū shēng yì 。yí gǔn gǔn 、gōng hóu chāng chì 。chōng yù dēng yōng yuán yǒu yàng ,kuàng yǒng dōng 、yī mò shān dōng qì 。zhū fēng pàn ,yòu chéng duān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

贺新凉(寿吴枧郡)原文,贺新凉(寿吴枧郡)翻译,贺新凉(寿吴枧郡)赏析,贺新凉(寿吴枧郡)阅读答案,出自叶路钤的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hbbotong.comhttp://www.hbbotong.com/shi/57876.html

诗词类别

叶路钤的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语